Stamp day. Constant Spinoy.
Previous
Next
 

Date of issue: 5th of April 1997

OBC/COB : number: 26923-2689

 

Created by: MTVM / Guillaume Broux

Perforation: 11 1/2
Size : 49 x 38 mm ;
Composition of the sheets: 40
Printing Process: Screendeepprint/Heliogravure
Number of plates: 1-2
Printing Run: 5.653.040 ex
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2696 - 17F - Master Engraver - Constant Spinoy

INFO

Meester-Graveerder CONSTANT SPINOY (1924-1993) Constant zag het levenslicht op 16 juni 1924 te Mechelen. Na een opleiding tot metaalbewerker gevolgd te hebben aan de technische school te Mechelen trad hij in 1943 in dienst bij de N.M.B.S. in de Centrale Werkplaats te Mechelen als leerjongen metaalbewerker. Het was in zijn arbeidskring dat hij voor het eerst in aanraking kwam met de graveertechniek. Met name Jan Poortman, broer van Maurice Poortman, de bekende graveerder van zegels en bankbiljetten, deed toen graveerwerk in de werkplaatsen van de N.M.B.S.. De leergierige en ijverige Constant Spinoy werd begeesterd door de graveertechniek, aangemoedigd niet alleen door Jan Poortman, maar ook door collega's en vrienden die zich lovend uitlieten over de werken die hij realiseerde. Al vlug was hij het stadium van leerjongen ontgroeid en werd benoemd als graveerder bij de Spoorwegen. In 1952 nam Constant Spinoy ontslag bij de N.M.B.S. en kwam in dienst als "retoucheerder moleteerder" bij de Zegeldienst te Mechelen, de postzegeldrukkerij van het toenmalig Bestuur der Posterijen. Eindelijk in 1962 kreeg hij zijn eerste graveeropdracht en wat voor een; de gravure verwezenlijken voor een postzegel met de afbeelding van een kerk uit zijn geboortestad, de kerk van O.LVrouw van Hanswijk. Meteen was dit een schot in de roos en er volgden nog vele opdrachten. Hij beheerste als geen ander graveerder voor hem, alle teken- en graveertechnieken die moesten gebruikt worden om hetzij postzegels te drukken in de zuivere staaldiepdruk (cfr. St Pauluskerk te Antwerpen - 1969), hetzij in een combinatie van staaldiepdruk en rasterdiepdruk (cfr. Themabelga 1975), hetzij een combinatie van meerdere kleuren onrechtstreekse staaldiepdruk met meerdere kleuren rechtstreekse staaldiepdruk (cfr. 125 jarig bestaan van de Nationale Bank van België -1975). Hij beheerste de graveerkunst dank zij zijn voortdurend zoeken naar de perfectie en dankzij de link die hij kon leggen naar de druktechnieken toe, als bevoorrecht deelnemer aan het productieproces van drukvormen en zegels. Hij doorgrondde alle facetten van de postzegelproductie en construeerde eigenhandig een proefpers waarop hij zijn gravures afdrukte, zodat hij de evolutie van zijn werk kon volgen en de nog uit te voeren correcties duidelijk kon inschatten en uitvoeren. Aldus werkte hij bestendig aan de weg die hem leidde van vakmanschap naar een zeldzaam meesterschap. Hij genoot nationale en internationale erkenning voor zijn graveerkunst, als bewijs daarvan de vele prijzen die hij mocht in ontvangst nemen, als auteur van de best gegraveerde zegel en/of als graveerder van de mooiste zegel. De belangrijkste prijzen die hem toegekend werden, zijn: De prijs van de Koning in 1970, de Internationale Europaprijs in 1977 uitgereikt te Parijs; toen voor de tweede maal toegekend aan een Belgisch graveerder, de Nationale Europaprijs in 1981 en tot vijfmaal toe werd hij als eerste gerangschikt in de Grote Prijs voor Belgische Filatelistische Kunst. Jan Wauters dienstchef van de zegeldrukkerij Mechelen

.