Stamp Day : memorial of Oscar Bonnevalle
Previous
Next
 

Date of issue: 30th of march 1996

OBC/COB : number: 2629

 

Created by: MVTM / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size : 49 x 38 mm ;
Composition of the sheets: 40
Printing Process: Screendeepprint/Heliogravure
Number of plates:
Printing Run: 5.411.000 ex
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2629 - 16- Oscar Bonnevalle

INFO

HERINNERINGEN AAN OSCAR BONNEVALLE Je bent pas echt dood als niemand je nog kent. Toen op 20 februari 1993 een einde kwam aan het zeer actieve leven van Oscar Bonnevalle, had hij juist de kaap van de 73 overschreden. Na al die jaren aan zijn zijde te hebben gestaan, kan ik getuigen dat hij een zeer rijke verbeelding had die hem in staat stelde zijn scherp inzicht in de verloren of achter een bedrieglijk geruststellende schijn verscholen werkelijkheid, te uiten. De picturale kunst van Oscar Bonnevalle stond los van het enge taaleigen, opende voor hem alle grenzen en elimineerde alle beperkingen; het maakte zijn werk voor iedereen toegankelijk. In alle artistieke domeinen die hij met evenveel vreugde had beoefend, liet hij ons een indrukwekkend oeuvre na. Een buitengewoon levendig, interessant en gevarieerd patrimonium als een wonderlijke weerspiegeling van zijn veelzijdige persoonlijkheid. Sinds zijn allereerste contact met de filatelie in 1962, is zij altijd één van zijn grote passies gebleven. in zijn werk paste hij alle knepen van het vak toe die hij zich in de loop der jaren had eigen gemaakt en leefde hij zich ten volle uit in het ontwerpen van de zeer bijzondere miniaturen die postzegels eigenlijk zijn. Ik ben zeer gelukkig en dankbaar dat PHILAPOST met deze uitgifte zijn vruchtbare filatelistische carrière in schoonheid laat eindigen. Marie-Louise Bonnevalle OSCAR BONNEVALLE, LEVEN, KUNST EN FILATELIE Op 16 februari 1920 wordt in Gent de zoon van fabrieksarbeider Hector Bonnevalle en huishoudster Eliza Monsart, Oscar Bonnevalle, geboren. Na de vroege dood van zijn vader zorgt zijn moeder met grote inzet voor de jonge Oscar. Zij ontdekt al vroeg zijn tekentalent en stimuleert hem om deze gave te ontplooien, wat eerder uitzonderlijk is in haar milieu. Als tienjarige schetst hij al met zin voor het karakteristieke detail personages uit zijn omgeving. In zijn geboortestad volgt hij vanaf 1933 les in de Academie voor Schone Kunsten en de school Arts et Métiers. Zeventien jaar oud stelt hij voor het eerst tentoon en behaalt de eerste prijs schilderkunst en de gouden medailles schilderkunst en Tekenen naar Levend Model. Hij gaat dan werken als decorateur en bekleedt interieurs in de meest diverse stijlen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vlucht hij naar Frankrijk, werkt er op een boerderij en laat zich inspireren door de ruwe natuur en het dorpsleven van Auvergne. Heimwee brengt hem terug naar België waar hij debuteert als theaterdecorateur en ook kostuums ontwerpt voor Lohengrin. Om aan de opeising door de Duitsers te ontsnappen gaat hij in 1942 in dienst bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Waterbedeling van Vlaanderen in Gent, en zal daar dertig jaar blijven. In 1945 wordt Bonnevalle onder de wapens geroepen en vervult zijn militaire dienst in Engeland. Hij beschildert kantines, aquarelleert en tekent karikaturen wat hij later, onder het pseudoniem Bonny, jaren zal doen voor het dagblad Vooruit. In 1949 huwt hij met Marie-Louise Guyssens. Hij reist en werkt veel in het buitenland: o.a. in Praag waar hij zijn grafisch kunnen vervolmaakt en in Parijs waar hij schetslessen volgt en, in 1953, zijn eerste buitenlandse tentoonstelling plaatsvindt (samen met Frans Masereel). In 1962 komt Bonnevalle eerder toevallig in de wereld van de filatelie terecht. Men vraagt hem postzegels te ontwerpen voor de 350ste verjaardag van de Gentse Schermersgilde Sint Michiels. De zegels kennen onmiddellijk succes. Het is het begin van één van de opmerkelijkste filatelistische carrières. Gedurende dertig jaar zal hij voor de Belgische post meer dan 155 zegels ontwerpen en voor het buitenland, vooral Afrika, nog eens een veelvoud daarvan. Hij krijgt meerdere nationale en internationale onderscheidingen. Een hoogtepunt is hierbij zeker de prijs die hij in 1967 in Lissabon ontvangt van de Europese Postunie voor zijn Europa-zegels. In mijn werk vindt men nu vooral de techniek van de zegels terug, dat is het afwerken, omdat in een zegel alles afgewerkt moet zijn, zegt Bonnevalle, en dat valt te merken in het schilderij Gelatenheid (1981) dat de achtergrond van de postzegel vormt. Enkele belangrijke elementen uit zijn oeuvre komen samen in dit tafereel. De vooruitgang en de pollutie, gesymboliseerd door de raffinaderijen, de shuttle en de woekerende en giftige paddestoelen, rukken er onherroepelijk op naar een typisch vervlogen Bonnevalle-landschap. Boven dit alles kijkt een van zijn favoriete personages, Reinaard de vos (de mensheid voorstellend) verzadigd na een rijkelijke maaltijd, gelaten toe, zich niet bewust van het dreigend gevaar. Het schilderij toont een andere meer genuanceerde kijk op Bonnevalle die als een bon-vivant naar voor komt uit de vele teksten die over hem verschenen. Oscar Bonnevalle sterft op 20 februari 1993.

.