Stamp Day.
Previous
Next
 

Date of issue: 11th of March 1992.

OBC/COB : number: 2451

 

Created by: Paul Huybrechts / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size card : 24 x 35mm
Composition of the sheets: 30
Printing Process: Rasterdeepprint/Heliogravure
Number of plates: 1-2-3-4-5-6
Printing Run: 7.500.00 ex
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2451 - 15F - Jean Van Noten - Painter- Designer of Stamps

INFO

Jean VAN NOTEN werd geboren te Brussel op 1 juni 1903 uit een familie van rechters en advocaten en leek derhalve voorbestemd voor de magistratuur. Het lot zou er echter anders over beslissen en hij zou uitgroeien tot een van onze grootste kunstenaars. VAN NOTEN studeerde aan de Brusselse "Academie des Beaux-Arts" en aan de "Ecole des Arts décoratifs" en de "Ecole de Dessin" in Sint-Joost-ten-Node. Aanvankelijk werkte hij als artistiek raadgever, decorateur en binnenhuisarchitect. Van 1934 tot '46 voerde hij voor het Ministerie van Economische Zaken, afdeling Tentoonstellingen, diverse opdrachten in het buitenland uit. In 1935 was hij tijdens de Internationale Tentoonstelling in Brussel secretaris van de afdeling "Kartons, Schilderijen en Tekeningen". Op de Wereldtentoonstelling van 1958 - alweer te Brussel was hij hoofd van het hele kunstdepartement en werkte hij mee aan de decoratie van verschillende paviljoenen (wandtapijten en glasramen). Zijn eerste postzegel ontwierp hij in 1942. Tot aan zijn dood in 1982 - zou hij een indrukwekkend aantal zegels ontwerpen. VAN NOTEN maakte voor: België: 135 ontwerpen (41 reeksen); Belgisch Kongo: 112 ontwerpen (46 reeksen); Rwanda: 235 ontwerpen (65 reeksen); Senegal: 51 ontwerpen (15 reeksen); Mauritanië: 9 ontwerpen (3 reeksen); de Verenigde Naties: de befaamde eerste zegel, nl. de "blauwe 5 cents" (" Birth Place, San Francisco"). De totale oplage van deze zegels schommelt rond het miljard ! Zijn buitengewoon oeuvre werd bekroond met talrijke prijzen. Zo werd hij o.m. laureaat van de "5 cents-wedstrijd" van de Verenigde Naties, waar liefst 43 tekenaars uit de hele wereld aan deelnamen. VAN NOTEN was zijn leven lang een nauwgezet kunstenaar. Heel zijn oeuvre straalt medemenselijkheid en openhartigheid uit. Wie met hem omging, kon steeds op zijn onvoorwaardelijke medewerking rekenen. Zijn bijzondere waardering ging uit naar graveerders zoals De Bast, Leclerqz, Decuyper, de Vos en Janssens, die tot zijn kennissenkring behoorden en wier kunde hij ten zeerste apprecieerde. Zelf had hij zich de techniek van het graveren eigen gemaakt om aldus kwaliteitswerk te kunnen maken. Aan al zijn werk ging een minutieuze voorbereiding vooraf. Zijn inspiratie zocht hij steeds, zo mogelijk, in de natuur zelf, of hij ging putten in musea of gespecialiseerde bibliotheken. Vooral de kopergravure droeg zijn voorkeur weg. Jean VAN NOTEN zal nog lang in de herinnering blijven als een groot kunstenaar, die royaal, vriendelijk en gevoelig als geen ander was. Tekst: De filatelistische kring van Hastière in samenwerking met de familie van Jean Van Noten.

 

.